Volle kerk bij inloopconcert DEV en HCM

Persbericht:

Het Chr. Mannenkoor DEV te Hattem kan terugzien op een zeer geslaagd inloopconcert zaterdagmiddag 25 mei jl. Als gast was deze middag het Hollands Chr. Mannenkoor uit de gemeente Lansingerland aanwezig. Het concert stond in het teken van een uitwisseling. In 2011 was DEV te gast bij het HCM en nu dus andersom. Ook was dit concert een afsluiting van het 60 jaar bestaan van het HCM en tevens van een 2 daagse reis naar de Veluwe.
De belangstelling voor dit concert was groot. Al ver voor aanvangstijd stroomde de Grote- of Andreaskerk vol met belangstellenden.

Het programma was zeer divers en beide koren hadden hun eigen sound. Zong het Hollands Chr. Mannenkoor steeds met (soms te luide) orgelbegeleiding, DEV blonk uit in fraaie a capella koorzang waarbij de teksten van de werken duidelijk verstaanbaar waren.
Interessant om een analyse te maken van koor en dirigent. Arjan Breukhoven leidde zijn koor met forse gebaren en dit was te horen in de samenzang en dynamiek. Gezegd moet worden dat het HCM haar mannetje stond met 65 van het 120 leden tellende koor wat soms een gevoel gaf van teveel fortissimo’s te moeten zingen. Niettemin hadden de koorleden veel plezier in het zingen, dat was duidelijk te merken.
In het 2e optreden van het HCM zong het koor vrijer en dat was ook te horen in met name het ‘Sanctus’en ‘Benedictus’ van Ch.Gounod maar ook in het koraal ‘Hoe groot zijt Gij’ in een fraaie bewerking van de dirigent
DEV kende natuurlijk de kerk en dan kun je de kerk ‘bespelen’. Bert Duijst maakte met summiere gebaren duidelijk wat hij van zijn mannen verlangde. Een prachtige vertolking van o.m. het ‘Prière’ van Ch. Gounod, een gevoelig gezongen koraal ‘Als een hert’ in een bewerking van Bert Duijst en mooie en beheerste tenor solo van Bert van der Worp.
Arjan Breukhoven, net teruggekeerd van een orgelconcert tournee door Rusland, soleerde zeer verdienstelijk als organist in een improvisatie van Hongaarse Czardas muziek.
Een gezamenlijke uitvoering door beide koren van het ‘Panis Angelicus’ met als bariton solist Casper Spannenberg en het ‘Gloria’ van A. Vivaldi vormden het besluit van dit bijzondere mannenkorenconcert. Zeker voor herhaling vatbaar!

Insider

 

« terug naar overzicht