Persbericht c.q verslag van een oud-Hattemer

(Onderstaand bericht is o.a. opgenomen in de plaatselijke pers van Hattem en regionaal) 

75 Jaar D.E.V.
Groot koren concert
Zaterdag 25 september jl.
De Open Poort Hattem

Een waardig en feestelijk concert in het kader van de jubileumvieringen van Hattems DEV.
Een concert met een drietal "bevriende" koren.
"Geref. Drachtster Mannenkoor" o.l.v. Bert van de Wetering
Interkerkelijk gem. koor "Cantilede" uit Ede, o.l.v. Rob Biersteker
Gem. Zangver."Zang en Vriendschap" uit Batenburg o.l.v. André van Dijk
Chr. Mannenkoor "Door Eendracht Verbonden" o.l.v. Willem Spannenberg

Een waardig concert omdat, zoals voorzitter Willem Spannenberg in zijn welkomstwoord aangaf, de Lof aan de Heer centraal staat in het repertoire van alle vier de koren. Een feestelijk concert, omdat uiteraard ook deze avond het 75-jarig jubileum van Hattems DEV uitbundig gevierd wordt.

Dit concert was een mooi cadeautje van DEV aan de burgerij van Hattem, en de fans van de bevriende koren, zodat de Open Poort nagenoeg vol werd. En terecht, want het concert was goed georganiseerd, het programma werd op vlotte wijze gebracht en was inhoudelijk attractief gevarieerd en van muzikaal hoog niveau.
Het was genieten dus en "voor elk wat wils".

Dit is niet de plaats en ik ben ook niet bevoegd de koren stuk voor stuk muzikaal "de maat te nemen".Elk koor heeft zijn eigen kwaliteit en zingt met de voor hen karakteristieke voorkeur en dictie
Cantilede beet de spits af met een geheel Engels repertoire en bracht dit in een goede afgewogen koorklank. Het koor waagde zich zelfs,en met goed gevolg, aan Andrew Loyd Webber's: "Don't cry for me Argentina!".
Het Geref. Drachtster Mannenkoor met de jonge enthousiaste dirigent Bert van de Wetering bood een fraai gevarieerd programma, dat boeide van het begin tot het eind, met een opvallend solistisch optreden van koorleden en dirigent in niet simpele composities. Een programma met enthousiasme en overgave gebracht en besloten met een robuust "Amen", wat de handjes van het publiek lange tijd op elkaar bracht.
"Zang en Vriendschap" zocht het vooral in het klassieke genre, Mozart en Handel, waarbij de koorsoliste, Gerrie Kalisvaart veel waardering afdwong. "Die launige Forelle", met thema`s uit "Eine kleine Nachtmusik" en "Die Forelle", gaven een vrolijk intermezzo!

Willem Spannenberg stond voor de klus Bert Duijst, die we van harte beterschap toewensen, te vervangen. Hij klaarde de klus professioneel, alsof het zijn dagelijks werk was.
D.E.V. opende sonoor en á capella, de sterke kant van D.E.V., met "Meer lof voor U", met tekst van de Hattemse dichteres Irene Liefers.
De D.E.V. sound, zo kenmerkend voor dit koor, homogeen in klank, gevarieerd en afgewogen in dynamiek, stond garant voor een boeiend optreden.

Zonder afbreuk te doen aan overige solisten, wil ik toch noemen het enthousiaste optreden van de beide jeugdige Spannenbergen, Jan Willem en Casper Wim in "Down by the riverside". Heerlijk, hartverwarmend.
De apotheose was echter het gezamenlijk optreden van de beide mannenkoren, 150 zangers. Eerst met "Panis Angelicus", Brood uit de hemel, door koren en solist Casper Spannenberg uit het hart gezongen en daarna de negro spiritual "I´m gonna ride", we zijn op reis, op reis naar de grote toekomst.

Ware, oprechte amateurzang, kunst met een boodschap, een missie!
Een mooie, inspirerende avond.

Gefeliciteerd D.E.V.! En bedankt! Ga zo door. Op naar de 100!

Een oud Hattemer, Dick Oosterbroek

« terug naar overzicht