Jaarvergadering 7 april 2010 en jubilarissen

Op woensdag 7 april jl. werd de jaarvergadering van DEV gehouden in het eigen verenigingscentrum "De Notenhof". De vergadering, bijgewoond door 57 stemgerechtigden, werd om 19.45 uur geopend door de voorzitter Willem Spannenberg. Voorzitter stelde voor de vergadering te beginnen met het zingen van het lied "Ik wil zingen van mijn Heiland", vervolgens ging hij voor in gebed.
Hierna las de voorzitter Psalm 89 de verzen 12 - 19 waarin gesproken werd: Gelukkig het volk dat van Uw roem getuigt en leeft, Heer, in het ligt van uw gelaat.
Het volk, waartoe ook DEV behoort, getuigt al 75 jaar van Gods roem. Wij allen mogen ons gelukkig prijzen dat we ons 75 jarig jubileum dit jaar mogen vieren. We hebben al een heel goede start gemaakt met onze receptie en het geweldige jubileumconcert. Zo ook met de Paaszang en de presentatie van 2 nieuwe cd's. 

Voorzitter blikt terug op de hoogtepunten maar ook op de dieptepunten van het afgelopen jaar. Er was ernstige zieke en overlijden te verwerken. Onze zangersvriend Albert Horst is eind december vorig jaar overleden en onlangs onze goede vriendin Annelies Moritz. Aan hen hebben we dankbare herinneringen.
Ondanks de dieptepunten mogen we door blijven gaan met onze opdracht om van Gods roem te getuigen nu in het jubileumjaar maar ook in de toekomst.

                 

De notulen van de vorige vergadering d.d. 4 maart 2009 en het jaarverslag 2009 worden goedgekeurd door de vergadering. De secretaris wordt bedankt voor de duidelijke verslaglegging.
Ook het financiële verslag 2009 en de begroting voor 2010 worden goedgekeurd. De stukken van de penningmeester waren door de kascommissie in orde bevonden. De penningmeester wordt ook bedankt voor zijn werk.

Hierna gaf de voorzitter het woord aan onze dirigent Bert Duijst. Bert blikt terug op de Paaszang en het jubileumconcert. Hij bedankt het koor voor de inzet afgelopen jaar. Het koor heeft veel inspanningen moeten leveren en we zijn tot hele goede prestaties gekomen. We hebben twee cd's opgenomen en het zijn juweeltjes geworden. Daarbij ook dank aan Lar Music voor de opname en de productie van de cd's. De dirigent is zeer tevreden. Voor het nieuwe seizoen ligt er al weer van alles op de plank volgens Bert dus stilstaan of stilzitten is er niet bij.

De bestuursverkiezing komt ook aan de orde.
Onze voorzitter wil graag, zoals in de vorige jaarvergadering voorgesteld en afgesproken, het jubileumjaar afmaken tot aan de vergadering in 2011. Als de vergadering daarmee in stemd blijft hij dus nog voorzitter. Hij wordt weer herkozen voor een jaar, dus tot 2011.
De penningmeester die dit jaar ook aftredend was heeft zich ook weer herkiesbaar gesteld en wordt ook herkozen. Aftredend dit jaar was het lid Marko Spannenberg. Voor hem in de plaats koos de vergadering Koop Oosterveen.

De mededelingen van het bestuur en de activiteiten voor dit jaar en 2011 houden o.a in:
Er zijn contacten met een mannenkoor uit Berkel en Rodenrijs over een gezamenlijk (uitwisselings) concert ergens in 2011?
Onze DEV-reis naar Zeeland en Brugge op 14 en 15 mei.
De zomeravondzang in De Bongerd en de Hof van Blom in juni - juli dit jaar
Medewerking aan de kerktentdienst op camping De Leemcule op zondag 4 juli
4 september het Hanze mannenkoren festival in De Spiegel te Zwolle
Het grote concert wat wij organiseren op zaterdag 25 september dit jaar in de Open Poort
Het Kerstconcert op 20 december in de Open Poort en de medewerking aan de kerstnachtdienst 24 december in de NH. Kerk te Hattem
Een koorscholingsdag nog dit jaar of in 2011 en het voorjaarsconcert op 5 maart 2011 weer in de NH. Kerk te Hattem.
Verder zijn er aanvragen voor een optredens van DEV in Oldebroek, Genemuiden, Hoogeveen en mogelijk Emmeloord. Eén en ander zal nader bekeken en overlegd worden.

Na het stellen van een paar vragen tijdens de rondvraag en de beantwoording daarvan wordt de vergadering door de voorzitter gesloten.

Voor de pauze van de jaarvergadering worden een aantal jubilarissen van DEV gehuldigd t.w.:

Bert v.d. Linde is in 1975 penningmeester geworden van het DEV kledingfonds en dat doet hij tot op heden nog steeds. Hij krijgt voor zijn verdiensten een cadeaubon uitgereikt van de voorzitter.

                

 

                   
         
Jaap Schipper ontvangt voor zijn 35 jarig lidmaatschap van DEV de  DEV- vulpen met inscriptie.

                          
            Henk Doornink die al 40 jaar lid is van de KCZB ontvangt de reversspeld in zilver met certificaat.

                
     
Cornelis v.d. Bosch die al 60 jaar lid is van de KCZB ontvangt de vergulde reversspeld met certificaat.

                                          
                                     
Hans Poot die al 25 jaar lid is van DEV ontvangt de DEV draagspeld.

         
                                   

                              Alle echtgenotes c.q. partner of fimilielid ontvingen een mooie bos bloemen.

 

                        

Jan Tamboer die tijdens de jaarvergadering niet aanwezig kon zijn wegens ziekte ontvangt voor zijn 40 jarig lidmaatschap van DEV op een later tijdstip, tijdens de wekelijkse repetitie, de KCZB reversspeld in zilver met certificaat.   

                           

Natuurlijk werden de beide koffiedames ook niet vergeten. Zij zorgen toch maar weer iedere repetitieavond voor een heerlijk bakje koffie of thee. Uit handen van Chris Meijnen ontvingen beide dames een attentie. 

« terug naar overzicht