Boeiend voorjaarsconcert

Enkele honderden luisteraars waren aanwezig bij het voorjaarsconcert van het Chr. Mannenkoor DEV in de Grote- of Andreaskerk te Hattem.
Het koor begon dit concert verrassend vanonder het grote orgel met een compositie van de bekende Hongaarse componist Zoltán Gárdonyi ‘Zingt een nieuw gezang de Here’. Bij het naar voren lopen splitste het koor zich halfweg het middenschip, stelden zich op in de zijbeuken en zongen het moeilijke- maar prachtige 8 stemmige dubbelkoorwerk ‘Le Sauveur est ressucité’ van Volkmar Leisring (1588-1637).
Na opening door de voorzitter Willem Spannenberg liet DEV horen wat het betekent om zuiver en goed een viertal a-capella werken uit te voeren die op een prachtige wijze werden ingeleid door André van Vliet op piano. Bijzonder boeiend klonk Psalm 141 in een mannenkoor bewerking van Roelof Elsinga met als solist bariton Casper Spannenberg.

Deze avond werd meegewerkt door de sopraan Marjo van Someren. Met haar prachtige warme sopraanstem zong zij o.m. het bekende ‘Litanei’ van Fr. Schubert en het ‘Jerusalem’ uit oratorium Paulus van F.Mendelssohn-Bartoldy. Er werd ademloos geluisterd naar deze uitvoering. DEV had een goede keuze gemaakt met deze sopraan!
Dat DEV over zangkwaliteit beschikt bleek in o.m. de uitvoering van het ‘Pater Noster’ van Albert de Klerk en het ‘Benedictus’ uit de mis Solennelle van Ch. Gounod met een mooi gezongen tenorsolo van Bert v.d. Worp.
Als intermezzo liet André van Vliet op het grote orgel horen over kwaliteit te beschikken waar menig organist jaloers op kan worden. Hij speelde van J.S.Bach de Sinfonia ‘Geist und Seele wird verwirret’.
Techniek en een prachtige- goed afgewogen registratie maakten het beluisteren van dit werk tot een genoegen. Ook in de begeleiding van enkele koorwerken bleek hij over kwaliteit te beschikken. Geen overheersende pianopartijen maar zich ondergeschikt maken aan de koorzang. Dit hoor je niet vaak.
Het zou te ver voeren om elk onderdeel van het programma te noemen. DEV beëindigde het programma samen met pianist, sopraan en koorsolisten met een enthousiast gezongen ‘Every time I feel the spirit’, ‘You’ll never walk alone’ en het ‘U heft mij op’ van R. Lovland.

Dirigent Bert Duijst heeft met zijn koor, en dit tot het laatste moment afwisselend programma, opnieuw laten blijken dat mannenkoorzang niet saai hoeft te zijn maar veel luistergenot kan geven. Terecht kregen dirigent, koor en medewerken een langdurig- en hartelijk applaus.
Na sluiting met woorden van dank en bloemen werd nog het ‘Zegen ons Algoede’ gezongen.

 

« terug naar overzicht